OmKontakt

Om

Om LIVINGlab

LIVINGlab er et videns- og formidlingscenter, der opsøger viden og udforsker, hvordan vinduer kan blive til stadig større gavn for mennesker, miljø og samfund.

I tæt samarbejde med byggebranchens førende praktikere og ledende forskningsmiljøer undersøger, udfordrer og udvikler LIVINGlab den praktiske brug og udnyttelse af moderne vinduer.

Det gør vi blandt andet ved at lave analyser og beregninger og vurdere konsekvenser af ny viden og forandringer i lovgivning eller markedsforhold. Men vi gør det først og fremmest ved at være en engageret partner i udviklings- og demonstrationsbyggerier – byggerier, der skaber ny "real life" viden om vinduer og deres mulighed for at bidrage aktivt til en bæredygtig udvikling for mennesker, miljø og samfund.

Siden 2009 har vi deltaget i mere end 40 banebrydende og grænsesøgende projekter, fra de første lavenergi- og passivhuse, over plusenergi- og aktivhuse, til byggerier med et mere helhedsorienteret fokus, med udfordrende krav til indeklima og miljøskånsom ressourceanvendelse - bæredygtighed.

LIVINGlab har lang erfaring med at indgå i forskningsaktiviteter og partnerskaber med byggeriets parter, fakulteter, institutter og videnscentre i hele Nordeuropa. Vi deltager løbende i netværk om innovative løsninger til byggeriet, forberedende lovgivningsarbejde og udarbejdelse og kommentering af branchens standarder og normer.

LIVINGlab stiller sin viden til rådighed for alle dele af byggeriet og for alle, der interesserer sig for arkitektur, byggeri, energi, indeklima og bæredygtighed. Det gør vi gennem et vidtforgrenet netværk af både den akademiske og den praktisk udførende del af byggebranchen. Vi holder kurser og foredrag i fx Byggecentrum, på messer og konferencer, og vi deltager i uddannelse og specialarrangementer for arkitekter, entreprenører, husbyggere, håndværkere, bygherrer og beslutningstagere inden for det offentlige.

LIVINGlab fokuserer sit arbejde på fem grundlæggende opgaver:

• Overvåge og identificere samfundsudviklinger, markedstrends og sociale tendenser
• Indsamle og skabe ny viden om vinduers effekt og potentiale for mennesker og miljø
• Analysere og teste vinduesprodukter - sparre med udviklingsafdelinger og salg
• Vurdere konsekvenser af udviklinger i byggeriet, byggelovgivningen,
  standardiseringsarbejdet og markedsudviklingen
• Formidle vores viden og metoder på objektiv og redelig vis for alle interesserede

For yderligere oplysning kontakt Peter Grønlund